Kancelaria Adwokacka Sokalszczuk Pryca zajmuje się obsługą klientów z Łodzi i województwa łódzkiego występując w sprawach dotyczących prawa upadłościowego i naprawczego. Reprezentujemy klientów indywidualnych w związku z upadłością konsumencką, Prawnicy naszej kancelarii organizują procesy restrukturyzacji i likwidacji przedsiębiorstw.

Zakres obsługi prawnej w zakresie prawa administracyjnego

Prawnicy z naszej kancelarii zajmują się sprawami ogłoszenia upadłości konsumenckiej, prowadząc tego typu sprawy przed sądem w Łodzi. Specjalizujemy się także w poszukiwaniu rozwiązań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, które z różnych przyczyn znalazły się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością.

W tym zakresie wykonujemy następujące usługi prawne:

  • prowadzimy postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka);
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości i otwarcia restrukturyzacji;
  • reprezentujemy wierzycieli we właściwym postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
  • doradzamy w sprawie wyboru właściwej procedury restrukturyzacyjnej;
  • doradzamy w sprawie wdrożeń rozwiązań upadłościowych.