adw. Bartosz Sokalszczuk

Adwokat Bartosz Sokalszczuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym. Zajmuje się obsługą spółek nowych technologii.

: