Kancelaria Adwokacka Sokalszczuk Pryca zajmuje się obsługą klientów z Łodzi i województwa łódzkiego występując w sprawach dotyczących prawa pracy. Reprezentujemy interesy zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Zakres obsługi prawnej w zakresie prawa administracyjnego

Adwokaci, specjaliści w dziennie prawa pracy, zapewniają kompleksową obsługę spraw – od udzielania porad prawnych aż po reprezentację klienta w sądzie. Sprawy w których występujemy dotyczą w szczególności:

  • przygotowanie i opiniowanie umów o pracę,
  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia,
  • wypłaty odszkodowań za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, za mobbing, dyskryminację itd.
  • sprostowania świadectwa pracy,
  • naruszenia zakazu konkurencji,
  • wypadków przy pracy,
  • zapłaty wynagrodzenia lub innych należnych świadczeń (odprawy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, za godziny nadliczbowe.

Prawo pracy – obsługa przedsiębiorstw w Łodzi

Świadcząc kompleksową obsługę prawną firm w Łodzi, bardzo często spotykamy się ze sprawami dotyczącymi prawa pracy. Na zlecenia klientów przygotowujemy różnego rodzaju wewnętrzne dokumenty firmowe, regulaminy oraz także reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami. Zwykle dotyczą wynagrodzeń, rozwiązania umów o pracę, a także przestrzegania klauzuli o zakazie konkurencji. W razie potrzeby adwokat przygotowuje dokumenty niezbędne przy zwolnieniach grupowych i wypłatach odpraw.

Prawo pracy – obsługa pracowników w Łodzi

Do spraw, z jakimi najczęściej zwracają się do nas pracownicy należą: wypowiedzenia, zwolnienia dyscyplinarne, mobbing, nadgodziny, upomnienia i nagany. Coraz częściej spotykamy się również z łamanie obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych, umowami śmieciowymi i zwolnieniami grupowymi. We wszystkich tych sprawach występujemy w obronie praw pracowniczych.