Kancelaria Adwokacka Sokalszczuk Pryca zajmuje się odzyskiwaniem wierzytelności oraz windykacją należności w imieniu swoich klientów. Nierzadko samo otrzymanie przez dłużnika przedsądowego, ostatecznego wezwania do zapłaty z podpisem adwokata skutkuje natychmiastową spłatą zaległej należności. Dochodzimy należności w imieniu różnych klientów, począwszy od osób prywatnych, poprzez małe firmy, na dużych, wielooddziałowych firmach skończywszy. Posiadamy również doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorstw zagranicznych.

W tym artykule znajdziesz następujące informacje:

Zakres czynności wchodzący w zakres odzyskiwania wierzytelności

Do zakresu czynności odzyskiwania wierzytelności i windykacji należności należą:

  • przygotowujemy przedsądowe, ostateczne wezwania do zapłaty;
  • przygotowujemy ugody i porozumienia;
  • prowadzimy negocjacje celem skutecznego i szybkiego odzyskania wierzytelności;
  • reprezentujemy klientów w sprawach przed sądami, w tym również w postępowaniu upominawczym i nakazowym;
  • reprezentujemy klientów w sprawach przed sądami w postępowaniu zabezpieczającym;
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikami sądowymi;
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych;
  • doradzamy i pośredniczymy w procesach sprzedaży wierzytelności wyspecjalizowanym podmiotom.

Proces odzyskiwania należności

Kancelaria Adwokacka Sokalszczuk Pryca świadczy kompleksową usługę odzyskania wierzytelności. Typowy proces tego typu składa się z następujących etapów:

1. Ocena stanu faktycznego

Na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów oceniamy stan faktyczny pod kątem szans odzyskania wierzytelności. Zapoznajemy klienta z przewidywanymi kosztami oraz czasem trwania całego procesu. Na podstawie przeprowadzonej przez nas analizy Klient podejmuje decyzję co do dalszych kroków. Przejawem naszej uczciwości wobec Klientów jest to, że nigdy nie zalecamy kierowania spawy na drogę postępowania sądowego, jeśli uznamy, że szanse na odzyskanie długów tą drogą są znikome. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych wydatków.

2. Skierowanie do dłużnika pisma z wezwaniem do uregulowania wierzytelności

Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często już samo samo otrzymanie przez dłużnika przedsądowego, ostatecznego wezwania do zapłaty z podpisem adwokata naszej kancelarii skutkuje natychmiastową spłatą należności. Dłużnik mając świadomość, że w obronie wierzyciela wystąpiła profesjonalna kancelaria adwokacka zdaje sobie sprawę, że kwota spłaty będzie powiększona o koszty obsługi prawnej i w tej sytuacji decyduje się na dobrowolne spłacenie długu pomimo, iż wcześniejsze próby podejmowane samodzielnie przez wierzyciela były nieskuteczne. Wystąpienie do dłużnika z pismem zawierającym przedsądowe, ostateczne wezwanie do zapłaty jest istotne również z tego powodu, że stanowi warunek formalny przewidziany przez kodeks postępowania cywilnego do sądowego rozpoczęcia sprawy odzyskanie wierzytelności.

3. Wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym w celu uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty

Jeśli skierowanie do dłużnika pisma z wezwaniem do uregulowania wierzytelności nie odniesie oczekiwanego rezultatu i jeśli oceniamy, że szansą odzyskania długu na drodze sądowej są realne, wytaczamy powództwo przed sądem powszechnym w celu uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty. Gdy sprawa na to pozwala, decydujemy się na elektroniczne postępowanie upominawcze przed e-sądem, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, czy też postępowanie uproszczone.

4. Postępowania egzekucyjnego przed komornikiem:

Po uzyskaniu korzystnego wyroku lub nakazu zapłaty kierujemy sprawę do komornika sądowego w celu rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego i ściągnięcia należności. Kancelaria Adwokacka Sokalszczuk Pryca współpracuje z komornikami z Łodzi oraz całej Polski. Skuteczna windykacja należności jest więc możliwa na terenie całego kraju.

Wykup wierzytelności.

Nasza kancelaria współpracuje z wyspecjalizowanymi zajmującymi się skupem wierzytelności, w tym między innymi należności handlowych oraz należności z tytułu wynagrodzenia za wykonane usługi. Współpracujące z nami firmy nabywają wierzytelności zarówno od podmiotów gospodarczych jak i od osób prywatnych. Sprzedaż wierzytelności jest sposobem na szybkie pozbycie się problemu i pozwala na natychmiastową poprawę płynność finansowej przedsiębiorstwa. Po zawarciu umowy sprzedaży wierzytelności, wierzyciel natychmiast otrzymuje uzgodnioną zapłatę. Sprzedaż wierzytelności jest świetną alternatywą dla czasochłonnego i kosztownego procesu dochodzenia i egzekucja należności.

: