Kancelaria Adwokacka Sokalszczuk Pryca zajmuje się obsługą klientów z Łodzi i województwa łódzkiego w sprawach dotyczących prawa gospodarczego i handlowego. Mamy duże doświadczenie w obsłudze indywidualnych przedsiębiorców, firm, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych.

Zakres obsługi prawnej w zakresie prawa gospodarczego i handlowego

Prawo gospodarcze i handlowe ma zastosowania zarówno do dużych przedsiębiorstw i koncernów, jak również małych firm i działalności jednoosobowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Typowe sprawy, jakimi zajmujemy się w kancelarii to:

 • pomoc rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej – rejestracja, sporządzenie umowy spółki, statutu spółki akcyjnej;
 • obsługa fuzji i przekształceń spółek;
 • stała obsługa prawna w zakresie spraw firmy, tzw. inhouse lawyer;
 • sporządzanie i weryfikacja umów zawieranych z kontrahentami lub innymi podmiotami, np. ubezpieczycielami;
 • obsługa prawna w zakresie odzyskiwania wierzytelności i windykacji należności od kontrahentów zalegających z opłacaniem faktur lub kar umownych;
 • wsparcie w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli;
 • sporządzanie analiz i ekspertyz prawnych;
 • sporządzanie wewnętrznych dokumentów przedsiębiorstw, takich jak statuty, regulaminy, umowy itp.;
 • wsparcie w negocjacjach z kontrahentami;
 • reprezentowanie firm w sprawach cywilnych, gospodarczych, upadłościowych i administracyjnych;
 • przygotowywanie pism procesowych i wniosków o charakterze administracyjnym.