Kancelaria Adwokacka Sokalszczuk Pryca zajmuje się obsługą klientów z Łodzi i województwa łódzkiego w sprawach dotyczących prawa karnego, w szczególności związanych z wypadkami drogowymi. Adwokaci z naszej kancelarii występują jako obrońcy sprawców wypadków, a także w charakterze oskarżycieli posiłkowych w przypadku reprezentowania pokrzywdzonych.

Adwokat od wypadków komunikacyjnych

Wypadek komunikacyjny, w którym pokrzywdzony odniósł obrażenia ciała, skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni, stanowi przestępstwo zgodnie z art. 177 kodeksu karnego. W takim przypadku prokuratura jest zobligowana do wszczęcia postępowania karnego z urzędu w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku, wskazania jego sprawcy, ustalenia ewentualnego przyczynienia się innych uczestników wypadku, a w efekcie do ukarania winnego.

Prawo do udziału w postępowaniu przygotowawczym od momentu jego wszczęcia ma osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik, którym może być wyłącznie adwokat lub radca prawny.

Oczywiście również i sprawca wypadku uzyskuje możliwość aktywnego udziału w postępowaniu karnym, ale dopiero od momentu przedstawienia mu zarzutów. Przed postawieniem zarzutów może być przesłuchiwany w charakterze świadka, ale bez prawa dostępu do akt postępowania.