adw. Piotr Pryca

Adwokat Piotr Pryca jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie karnym i administracyjnym. Występuje w sprawach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi.

: